АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Тендери

Назив
Објава за тендер за одржување хигиена во управата и магазин
 1 датотека(и)  83 преземања
Adel Holding October 5, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за набавка на челична конструкција
 1 датотека(и)  11 преземања
Eurovia March 13, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за набавка на оперативен материјал
 1 датотека(и)  3 преземања
Eurovia February 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за набавка на изолација
 1 датотека(и)  4 преземања
Eurovia February 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – тесарски работи
 1 датотека(и)  2 преземања
Eurovia February 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – Партерно уредување
 1 датотека(и)  4 преземања
Eurovia February 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – кровопокривачки работи
 1 датотека(и)  5 преземања
Eurovia February 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – ископ
 1 датотека(и)  4 преземања
Eurovia February 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – изолатерски работи
 1 датотека(и)  2 преземања
Eurovia February 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – ѕидарски работи
 1 датотека(и)  2 преземања
Eurovia February 12, 2018 Преземи
Армирачки работи
 1 датотека(и)  3 преземања
Eurovia February 12, 2018 Преземи
Набавка на Готов бетон
 1 датотека(и)  13 преземања
Eurovia February 8, 2018 Преземи
Набавка на сипорекс и блокови
 1 датотека(и)  8 преземања
Eurovia February 8, 2018 Преземи
Набавка на Бетонска арматура и мрежа
 1 датотека(и)  3 преземања
Eurovia February 8, 2018 Преземи