АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Тендери

Наслов
ЈАВЕН ПОВИК БР.07/2019 За доставување на понуди за купување на земјоделско земјиште во приватна сопственост
 1 датотека(и)  87 превземања
Adel Holding мај 23, 2019 Преземи
Објава за тендер за одржување хигиена во управата и магазин
 1 датотека(и)  111 превземања
Adel Holding октомври 5, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за набавка на челична конструкција
 1 датотека(и)  25 превземања
Eurovia март 13, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за набавка на оперативен материјал
 1 датотека(и)  16 превземања
Eurovia февруари 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за набавка на изолација
 1 датотека(и)  11 превземања
Eurovia февруари 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – тесарски работи
 1 датотека(и)  15 превземања
Eurovia февруари 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – Партерно уредување
 1 датотека(и)  13 превземања
Eurovia февруари 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – кровопокривачки работи
 1 датотека(и)  14 превземања
Eurovia февруари 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – ископ
 1 датотека(и)  19 превземања
Eurovia февруари 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – изолатерски работи
 1 датотека(и)  8 превземања
Eurovia февруари 12, 2018 Преземи
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – ѕидарски работи
 1 датотека(и)  11 превземања
Eurovia февруари 12, 2018 Преземи
Армирачки работи
 1 датотека(и)  12 превземања
Eurovia февруари 12, 2018 Преземи
Набавка на Готов бетон
 1 датотека(и)  25 превземања
Eurovia февруари 8, 2018 Преземи
Набавка на сипорекс и блокови
 1 датотека(и)  15 превземања
Eurovia февруари 8, 2018 Преземи
Набавка на Бетонска арматура и мрежа
 1 датотека(и)  13 превземања
Eurovia февруари 8, 2018 Преземи