АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Тендери

Title
EUROVIA_Барање за понуда за набавка на челична конструкција
 1 file(s)  7 downloads
Eurovia March 13, 2018 Download
EUROVIA_Барање за понуда за набавка на оперативен материјал
 1 file(s)  0 download
Eurovia February 12, 2018 Download
EUROVIA_Барање за понуда за набавка на изолација
 1 file(s)  2 downloads
Eurovia February 12, 2018 Download
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – тесарски работи
 1 file(s)  0 download
Eurovia February 12, 2018 Download
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – Партерно уредување
 1 file(s)  1 download
Eurovia February 12, 2018 Download
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – кровопокривачки работи
 1 file(s)  3 downloads
Eurovia February 12, 2018 Download
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – ископ
 1 file(s)  2 downloads
Eurovia February 12, 2018 Download
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – изолатерски работи
 1 file(s)  0 download
Eurovia February 12, 2018 Download
EUROVIA_Барање за понуда за ангажирање на подизведувач за – ѕидарски работи
 1 file(s)  1 download
Eurovia February 12, 2018 Download
Армирачки работи
 1 file(s)  1 download
Eurovia February 12, 2018 Download
Набавка на Готов бетон
 1 file(s)  5 downloads
Eurovia February 8, 2018 Download
Набавка на сипорекс и блокови
 1 file(s)  1 download
Eurovia February 8, 2018 Download
Набавка на Бетонска арматура и мрежа
 1 file(s)  1 download
Eurovia February 8, 2018 Download