АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

АДЕЛ ХОЛДИНГ партиципира во Светскиот ден на Срцето

АДЕЛ ХОЛДИНГ продолжува да биде на страната на младите, поддржувајќи ги во секоја волонтерска организација.

Денес партиципиравме и во Светскиот ден на Срцето.

Оваа активност беше организирана од страна на студентите на медицинскиот факултет.

Активноста се одржа во центарот на градот (Тетово), каде што се спроведуваа бесплатни здравствени прегледи и консултации.