Менаџер за основни средства

 • Полно работно време
 • Tetovo
 • Applications have closed

Вебсајт Adelholding

АДЕЛ ХОЛДИНГ е една од водечките приватни инвестициски групи во Македонијa. Инвестициското портфолио на Групацијата опфаќа компании со активности  во полето на градежништво, недвижности, трговија, маркетинг и надворешно рекламирање,  производсвто на струја, итн.

За наши/свои потреби го распишува/ме следниот оглас:

Менаџер за основни средства

Квалификации на кандидатот:

 • Препорачливо ВСС – Економски факултет
 • Работно искуство од најмалку 3 години во областa на располагање со набавки и извршување на набавки
 • Задолжително познавање на Ексел од МS Office пакетот
 • Возачка дозвола Б категорија
 • Познавање на англиски јазик

Главни одговорности:

 • Создавање и следење на систем на контроли, процедури и форми за запишување на основни средства.
 • Креирање на систем со ознаки за основни средства.
 • Евиденција на расположливост со основни средства во ЕРП систем.
 • Следење на компилација на проектни трошоци во потрошувачка и корисност на основни средства поврзани со проекти.
 • Пресметка на амортизација за сите основни средства.
 • Прегледа и ажурирање на детален распоред на основни средства и акумулирана амортизација.
 • Испитување на потенцијалната застареност на основните средства.
 • Спроведување периодични прегледи за оштетување на основните средства.
 • Спроведување периодични физичко броење на основни средства.
 • Управување со тоа дали основните средства треба да се отстранат.
 • Спроведување на анализи поврзани со основни средства како што се бара од раководството.
 • Подготвување на распоред за ревизија кој се однесува на фиксни средства кое ќе им помогне на ревизорите во нивната евиденција.
 • Следете ги трошоците на компанијата за основни средства во споредба со капиталните буџети и управување со инвестици на основни средства.

Личен профил:

 • Способност за тимска работа
 • Комуникативност, организираност и одговорност
 • Ажурност
 • Доверлива личност

Сите заинтересирани кандидати кои сметаат дека имаат вештини и знаење
за оваа позиција, треба да ја испратата својата професионална биографија
(CV) на: hr@adelholding.com, со назнака “Менаџер за основни средства“.

Краен рок за пријавување е 20/07/2019.

Вашето CV испратете го на ceo@adelholding.com , info@adelholding.com