КОМЕРЦИЈАЛИСТ

 • Полно работно време
 • Тетово
 • Applications have closed

Вебсајт Енеа ДОО

ЕНЕА Д.О.О – една од најбрзорастечките компании за продажба и дистрибуција во FMCG индустријата постојано работи на градење на квалитетен и успешен тим на професионалци. Работејќи со висококвалитетни и конкурентни производи за широка потрошувачка,  ЕНЕА Д.О.О создава успешна приказна и континуирано им овозможува избор и квалитет на купувачите.

Поради проширување на својот тим на професионалци, ЕНЕА Д.О.О има потреба од вработување на искусен, амбициозен и посветен на работата кандидат/ка за следнава позиција:

КОМЕРЦИЈАЛИСТ

Обврски и одговорности:

 • Посета на купувачи во определен реон, следење на продажбата по количини и брендови,
 • Се грижи за продажбата и наплатата, прави порачки со коминтентите и се грижи за нивното реализирање од страна на возачите.
 • Доставување на порачки до коминтент.
 • Ја спроведува статегијата за развој на определен пазар и го следи пазарот и дава предлози за проширувања, се грижи за реализација на планот за продажба
 • Прави сегментирана (по дејност, по објекти, по потрошувачка на видови производи, по возраст итн) „ карта „ на својот терен
 • Во соработка со кординаторот и претпоставените се планира развојот на определена територија,отстранување на проблеми ,одредување на приоритети итн.
 • Прибира и доставува информаци за работата на конкуренцијата, потрошувачите, движењата на пазарот
 • Се грижи за спроведување на маркетиншките активности превземени со определени кампањи,
 • Се грижи за позиционираноста како и изгледот и состојбата на рекламните материјали во објектите.

Потребни квалификации:

 • Завршено најмалку средно образование, високо образование ќе се смета за предност
 • Задолжително претходно работно искуство во иста или слична позиција (ХоРеКа дистрибуција)
 • Вештини во продажба
 • Возачка дозвола Б- категорија

Личен профил

 • Одлични комуникациски, презентациски и убедителни вештини
 • Способност за преговарање
 • Лојалност, иницијативност
 • Способност за тимска работа
 • Претставителнос и позитивен став
 • Динамични, иницијативни и насочени кон резултати
 • Ориентираност кон клиенти
 • Флексибилност за работа на терен

ЕНЕА Д.О.О нуди пријатна работна атмосфера, можности за напредок, надградување на месечни бонуси и награди во зависност од постигнување на таргетите.

Сите заинтересирани кандидати кои сметаат дека имаат вештини и знаење за оваа позиција, треба да испратат своја професионална биографија (CV) на: info@enea.mk, со назнака Комерцијалист”.

Краен пок за пријавување: 05.09.2019

Контакт инфо:
ул.101 бр. 15, Желино – Тетово

Тел: +389 44 350 991