АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Мисија и Визија

Наша визија

“Win-win” деловни односи: важноста на секој деловен однос e да се биде взаемно профитабилен!

ПРОФИТ. Динамична сила која создава вредности за компаниите но и за и општеството. Нашата цел е да бидеме лидери во оваа индустрија, обезбедувајќи услуги за задоволување на побарувањата на потрошувачите, да се стане водечки бренд на пазарот, проширувајќи ја нашата дејност до  секој клиент во светот, да бидеме компанија која постојано го подобрува квалитетот на животот на клиентот и создава соништа.

Наша мисија

Доверба

Воспоставување односи со општеството, клиентите, акционерите, вработените и деловните партнери врз основа на силна взаемна доверба и почит.

Квалитет

Да обезбедиме најдобри производи и услуги со ненадминлив квалитет.

Етика и усогласеност

Во сите напори, да се однесуваме во согласност со применливите закони и високи етички стандарди.

Животна средина

Да ја почитуваме природата и се стремиме да ја заштитиме и подобриме глобалната животна средина.

Раст

Да обезбедиме фер заработка да изградиме основа за иден раст