АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Обраќање на генералниот директор

ОБРАЌАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР

Додека пристапуваме кон овој историски момент на создавање на Групација од нашите постоечки бизниси, нашите цели се АДЕЛ Холдинг да стане компанија која одговара на барањата на нашата ера, како водечка компанија во светот да постигнеме повисоко ниво на раст преку континуирани иновации.

Elmedin Ademi
Elmedin Ademi

Иновацијата и еволуцијата се почетна точка за секој напредок. Економијата и бизнисот не се разликуваат од овој принцип. Пазарот е простор сам по себе, кој нуди огромни можности за профит, без оглед дали е финансиски или интелектуален. Догматичните мислења за развојот на бизнисот, базирано исклучиво на докажани системи, се изменети денес. Приватизацијата и глобализацијата инспирираат супериорна сила како мотив за креирање иновативни избори. Стратешки пристап до пазарот, обезбедување на иновативен развој, создавање на продуктивни лица, врз основа на развојот на глобалната економија потребна е вештина која им овозможува долгорочен опстанок на пазарот.

Искуството во создавање на нашите бизниси е водич за потребите на клиентот и нашите соработници. АДЕЛ Холдинг продолжува да се развива со истите принципи – иновација и еволуција.

Ние продолжуваме да нудиме иновативни решенија за нашите клиенти, да се интегрираат со напредни проекти во пазарот, создавање на нови можности за нашите соработници, а сепак да се продолжи со развојот на бизнис модели, да се адаптира на пазарот, со само една цел – максимален опстанок на пазарот, како и долгорочна финансиска корист.

Точна комуникација со нашите соработници, референци во работа и одржување на здрави меѓучовечки односи се нашите морални вредности, кои координират размена со клиенти и потенцијални клиенти.

АДЕЛ Холдинг – е компанија со напредок, создавање на нови бизниси. Секогаш лојални на основните принципи на економијата, да се идентификуват како Победнички деловни односи. Компанија, која обезбедува профитабилни придобивки за да има позитивно влијание врз глобалната економија.

Преку континуирани иновации развиваме очекувајте големи работи од АДЕЛ Холдинг, нови граници и деловни можности