АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Трговија

Ребрасто бетонско железо во прачки „B500B“, „B500C“

Располагаме со димензии од 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 25мм , 28мм, 32мм, 40мм во должина од 12м и 14м, спакувани во врски со просечни тежини од 2.2т.

Во нашиот склад може да се снабдите со следниве градежни материјали од нив издвојуваме:

 • Цемент и усјемал
 • Дрвена граѓа
  • Даски – најчесто се среќаваат со дебелина од 2,5cm со должина од 4m
  • Греди – со различни димензии , 8cm x 10cm, 10cm x 10cm, 10cm x 12cm, 12cm x 12cm, 8cm x 12cm и 12cm x 14cm, со должини од 4,5 и 6m
  • Летви – најчесто се среќаваат во димензии 2,5cm x 5cm и 3cm x 5cm со должина од 4m
  • Талпи
 • Ферт греди – ферт греди со димензии од 2m до 7.4, односно со можност на изработка по димензии со конкретни нарачки
 • Жичани производи (клинци и палена жица)
 • Изолациони материјали (хидроизолациони ленти, битулит, битумен, тер хартија)