ADEL HOLDING

ADEL Holding is a group of companies working in different business fields: construction, logistics, real estate, trade, distribution and marketing and advertising.

Energy

We did not create energy. It is created and found in nature in various forms. We have educated and committed people, technology and capacities that take energy from nature and convert it into a form that we all need. The benefits of electricity are felt by everyone through other types of energy: thermal, light, mechanical and sound.

We convert nature into energy. Our work does not stop here. We also care about nature. Our employees do not only care about the production process, but also for more rational and planned use of nature and its protection, maintenance and restoration.

POWER CONVERTED TO ENERGY

We convert the power of water into energy. Water is one of the most cost-effective sources of energy and is the most important renewable energy source in Macedonia. Hydro power plants in the Republic of Macedonia accumulate the flowing water, with an average annual production of 1200 GWh.

The energy of water is one of the first fuels that man has used in his history. From the 4th century BC, the use of water energy began with the motion of the water wheel, and later with the development of science and technology, and the construction of the first hydropower plants (1882, Fox River – Wisconsin) began to produce electrical energy. Hydropower is the most significant renewable energy source known so far. Its utilization is related to the construction of significant buildings, primarily dams and accumulations, i.e. long supply tunnels or pipelines, which on the one hand make objects expensive for construction, but on the other hand contribute to the overall development of the economy in the country. Despite the high cost of construction, the annual exploitation of the facilities and the production of electricity from them is very low.

Given the limited natural resources in the Republic of Macedonia, the utilization of the hydro potential is vital for the development of the power sector and the country as a whole. The space in Macedonia according to the configuration of the terrain and the climate conditions is predetermined for the utilization of flowing waters from the rivers, construction of dams and formation of larger and smaller reservoirs.

Прв предуслов е да се имаат регулирано сите сопственички права за дадената локација, локацијата да е соодветна за еден ваков вид на централа и да се има некоја идеја за колкава централа станува збор. Следен чекор е изработка на главен изведбен проект кој е составен од градежен проект и електро проект со предфизибилити студија за потенцијалот на дадената локација.

Ова се два неопходни проектни документи без кои не можи да се извадат другите потребни дозволи ако ги немате.

Со овие спремни документи  се оди по останатите дозволи и лиценци на државно како и на општинско ниво  кои се потребни за градба на еден ваков вид на централа. Комплетна листа на документи, дозволи и апликации потребни може да се добие преку агенцијата за енергетика на Република Македонија. Исто така битен момент е како инвеститор да се договорите со ЕВН за да ве приклучат на мрежа. Ова е нешто кое сериозно треба да се земи во предвид пред одбирањето на локацијата и кое може да биде сериозна пречка при реализирање на инвестицијата.

Според некои информации со кои располагаме за инвестиција клуч на рака за соларна централа од некои 20 KW инвестицијата е некаде измеѓу 40.000 и 50.000 евра или некаде 2 до 2.5 евра по киловат. Доколку ги немате сите потребни средства има доста добри кредитни линии за ваков вид на проекти кои може да се искористат за оваа намена. Еко кредитот на Про Кредит банка е една од најдобрите опции за секој кој сака да инвестира во еден ваков проект. Инвестицијата се враќа во просек за 5 до 6 години ако се користат сопствени средства или плус две – три година ако се користи кредитна линија.

Користењето на енергијата на ветерот не емитува штетни гасови, како што е во случајот со согорувањето на мазут, нафта или природниот гас. Сепак, во други истражувања се поставува прашањето дали физичката ограниченост би можела да спречи светот да ја искористи енергијата на ветерот.

Утврдено е дека ветерот има потенцијал да произведе 20 пати повеќе енергија од количината која моментално на светот му е потребна. Кога на сите постоечки турбини би се направиле уште 100 повеќе, потребите за енергија на светот би биле задоволени, тврди Марк Џејкобсон, професор по градежништво на универзитетот Стенфорт. Истражувањата укажуваат на нешто пониски енергетски потенцијал на ветерот, но количината и понатаму е повеќе од доволна за да ги покрие моменталните потреби на човештвото. Џејкобсон напиша дека почетните трошоци и субвенции за користење на фосилните горива го отежнувале користењето на енергијата на ветерот.

Ниската цена на природниот гас е уште еден фактор кој штети за развој на системот кој го користи енергијата на ветерот. Но овој факт според тоа како се движат работите во тој правец нема да ја издржи својата веродостојност уште долго време.

Освен тоа, сите неопходни турбини би завземале преголема земјина површина, а би било неопходно и драстичното зголемување на бројот на далеководи за пренос на електричната енергија.

Како и да е човештвото ќе биде приморано да размислува малку по еколкошки и да се свртува кон обновливите извори на енергија, зошто светот кој ние го знаеме забрзано се менува и доколку не се превземат драстични мерки, ќе ги сносиме последиците. Бесплатна енергија има насекаде околу нас, само треба да ја приспособиме за нашите потреби. Потребно е да се вложи малку повеќе труд во овој сегмент.