АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Градежништво и инженерство

Запознајте се со Еуровиа, една од водечките претпријатија во Македонија за градба и проектирање на објекти врз основа на ефикасна стратегија за развој и модерна технологија. Еуровиа е специјализирана компанија за проектирање и изградба на било каков тип на градба, станбен или деловен, без разлика на големината. До сега ние сме докажале дека сме професионализирани со изградените објектите, вклучувајќи трговски центри, големи деловни објекти, инфраструктура, јавни објекти, станбени згради, итн.

За повеќе информаци посетете ја нашата веб страна

www.eurovia.mk