АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Агробизнис

Во многу различни организациски задачи на компанијата се поделени во три дела: примарно земјоделско производство, соработка и откуп и дистрибуција и производство на храна.

Во примарното производство Адел ангажира во земјоделството, овошје и зеленчук, добиток и риболов. Производството се одвива на пет земјоделски стопанства во сопственост на Адел, на површина од 1.000 хектари.

Во областа на тргување и соработка на компаниите се занимава со купување на овошје и зеленчук, месо и добиток, мало, и обезбедува мулти-година договорните производство на поле, овошје и зеленчук од примарните производители во текот на пет центри за собирање.